กรมการขนส่งทางบก

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.62 ที่ปรึกษาได้เข้าพบกรมการขนส่งทางบก โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

  1. ต้องคาดการณ์ว่าคนทำงานใน EECd จะใช้รถส่วนตัวหรือไม่ หากทำจะคุ้มทุนหรือไม่ ดูทิศทางการเดินทางของคนในพื้นที่
  2. หมวด1,4 มีเส้นทางบริการอยู่แล้วหรือไม่ EECi ดูเรื่องพื้นที่ส่วนบุคคล อยากทราบว่าระยะทางเลี้ยวเข้าไปไกลเท่าไรจากทางเข้าถนนหลัก
  3. ตรวจเรื่องการยอมรับของเจ้าของพื้นที่ อาจพิจารณาเป็นจุดจอด หรือให้ EECi บริการรถรับจ้างไม่ประจำทางภายใน
  4. ผู้ประกอบการในปัจจุบันคือบขส. หากจะปรับปรุงเส้นทางต้องประสานนอกรอบกับบขส. คุยให้ตรงกับความประสงค์ โดยจะพิจารณาความคุ้มทุนในการประกอบการ
  5. ขบ.เป็นผู้นำเสนอแนวเส้นทาง หมวด 2 บขส.คุม ขั้นต่ำเสนอเป็นจุดจอดถือว่าเป็นจุดปลายทาง ดูปริมาณคน เช็คว่าเริ่มดำเนินการได้ปีไหน ในปีแรกคนประมานกี่คน เปิดเมื่อไหร่ มีคนใช้บริการมั้ย มีจุดจอดให้มั้ย มติครม.ว่าแนวสองเส้นทางนี้ต้องเป็นบขส
  6. ขอให้จัดหมวดของเส้นทาง 16 เส้นว่าเป็นหมวดใด
  7. หากแนวเส้นทางทับซ้อนเยอะควรจะกำหนดเส้นทางใหม่ แนวปฏิบัติการปรับปรุงเส้นทาง เส้นทางที่เพิ่ม ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เมื่อกำหนดใหม่ก้จะประกาศรับคนขอเพื่อาแข่งขันกันได้ คิดวิธีเยียวยา ผ่านคณะกรรมการควบคุมภายในจังหวัดก่อน จึงส่งเรื่องมาที่กรม จากนั้นจึงมาที่ขบ.กลางเพื่ออนุมัติ
  8. หากแนวเส้นทางเปลี่ยนนิดเดียวสามารถเสนอปรับปรุงเส้นทางได้ การปรับปรุงจังหวัดจะถามผู้ประกอบการว่าคัดค้านหรือไม่ สำนักงานขนส่งจังหวัดจะทำหนังสือสอบถามผู้ประกอบการ เขียนเป็นแผน แต่บอกแนวทางการแก้ไขเมื่อทับซ้อน แนะนำให้ประสานทางจังหวัดเพื่อรู้ปัญหาว่าจะมีเรื่องร้องเรียนอย่างไร เยียวยาอย่างไร
  9. นิคมอุตสาหกรรมอาจจะมีข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตาม เส้นทางแยกช่วงเข้านิคมอาจจะระบุเวลาที่ต้องเลี้ยวรับ เฉพาะช่วงเร่งด่วน วัดเรื่องทับซ้อนกี่กิโล ทับซ้อนเยอะปรับปรุงเส้นทางหรืออาจจะปรับปรุงตัดช่วงขออนุญาติที่จังหวัด โดยการเสนอรถที่วิ่งเป็นเรื่องของจังหวัด ต้องให้ทางจังหวัดนัดรวมผู้ประกอบการมาคุยกับที่ปรึกษา ผู้ประกอบการอาจจะไม่สะดวกที่จะเปลี่ยนรถ ต้องดูว่าประชาชนสะดวกขึ้นรถแบบไหนมากกว่าระหว่างสองแถวหรือรถบัส เตรียมรายละเอียด เสนอว่ารัฐช่วยอะไรได้บ้าง ลงภาคสนามสัมภาษณ์ข้อเท็จจริงว่าเดินทางกันยังไง ต้องดูว่าทางท้องถิ่นพร้อมจะมาบริหารหรือไม่
  10. ขอแนวทางแก้ปัญหาหากผู้ประกอบการยกเลิกการเดินรถเมื่อหมดสัญญา ในกรณีที่ขายเส้นทางเป็นแพ็ค

ภาพบรรยากาศการประชุม