การเข้าร่วมประชุมสัญจรคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม บริษัท ส.กิจชัย จำกัด

ประธานกิตติมาศักดิ์ : นายสุวิทย์ ชื่นปิยะวาจา
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม    : 37 ท่าน
เนื้อหาการประชุม             :

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งและจราจรจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้กล่าวแนะนำตัว ที่ปรึกษาโครงการ ดร.สุรศักดิ์ กล่าวแนะนำโครงการ โดยได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงาน รวมถึงอธิบายว่าขณะนี้ได้ดำเนินงานไปถึงขั้นตอนใด และได้กล่าวถึงจุดประสงค์ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งก็คือ การมารับฟังความคิดเห็นจากทุกๆคนในที่ประชุมเพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนาโครงการต่อไป

ขณะนี้โครงการได้ดำเนินการมาถึงช่วงเดือนที่ 3 โดยช่วงที่ผ่านมาได้มีการทบทวนแผนหรือการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ระบบเศรษฐกิจและสังคม จำนวนประชากร และทำการศึกษาระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้มีการทบทวนระบบขนส่งสาธารณะในต่างประเทศ โดยเน้นไปที่คันไซเนื่องจากมีความใกล้เคียงกับพื้นที่ศึกษาในด้านต่างๆ ภูมิภาคคันไซมีรถไฟชินคันเซนที่วิ่งจากโตเกียวไปยังโอซาก้าซึ่งเทียบได้กับรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

  • แนะนำให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงสร้างและผังเมืองเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
  • มี3หน่วยงานที่ควรจะไปประสานงาน โครงสร้างที่จะรองรับอีอีซี ขนส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเพากับตัวเมือง แล้วก็ระบบขนส่ง mass transit ในตัวเมืองจังหวัดระยอง
  • ระบบขนส่งสาธารณะที่จะเกิดขึ้นควรจะมีความสัมพันธ์กับระบบอื่นๆด้วย
  • อยากให้คำนึงถึงข้อจำกัดของ logistic เนื่องจากเป็นการขนส่งที่ต้องใช้ผิวการจราจรเดียวกันกับพื้นที่ที่มีปัญหาการจราจร ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุดนิคม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมปลวกแดง พื้นที่EECi
  • อยากให้เพิ่มเส้นทางบูรพาชลทิศ และเส้นทางรถไฟทางคู่สระบุรีแก่งคอย ลงในแผนที่ด้วย
  • ความสำคัญของ smart city ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยมีพื้นที่ถึง 15000 ไร่
  • อยากเห็นความชัดเจนว่านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจะเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะที่จะเกิดขึ้นยังไง เนื่องจากปัจจุบันมีระบบรถบัสที่ใช้สำหรับรับส่งพนักงานอยู่แล้ว และคนในองค์กรจำนวนหนึ่งก็ใช้รถส่วนตัว หากระบบขนส่งสาธารณะที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่เชื่อมโยงและมีประสิทธิภาพมากพอ คนเหล่านี้ก็คงจะไม่เปลี่ยนไปใช้อย่างแน่นอน
  • เส้นทางที่คิดว่าจะมีผู้ใช้บริการแน่นอน คือ เส้นทางจากในเมืองไปตะพง เส้นทางจากในเมืองไปมาบตาพุด เส้นทางจากสนามบินไปในเมือง
  • จากการประชุมของ EEC เกี่ยวกับพื้นที่ smart city มีการเชิญชาวบ้านมาประชุม 373 ราย พูดถึงสิทธิประโยชน์ของชาวบ้านเน้นไปที่พื้นที่สปก.ที่จะเวนคืน เบื้องต้นกำหนดราคาขั้นต่ำไว้ที่ 620,000 บาทต่อไร่ โดยมีทางเลือกให้กับชาวบ้าน 3 ทาง คือ ขายที่ดินแลกกับเงินสดเต็มจำนวน ขายครึ่งหนึ่งถือหุ้นครึ่งหนึ่ง และ เปลี่ยนที่ดินเป็นหุ้น 100%

เอกสารประกอบการประชุม

-

ภาพบรรยากาศการประชุม