การสัมมนาครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ)

ภาพบรรยากาศการสัมมนา