สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30น.-15.00 น. ที่ปรึกษาได้เข้าพบขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

  1. ฉช1 ถ้ารับผู้โดยสารระหว่างทางจะส่งผลกระทบกับเส้นทางที่ให้บริการเดิม เส้นทางของแปดริ้วเดิมผ่านสถานที่สำคัญๆอยู่แล้ว แนะนำให้ปรับเส้นทางสาย5และสาย10ให้วิ่งเข้าHSR (สาย 5 มีมินิบัสอยู่แล้ว)
  2. ต้องให้สิทธิรถหมวด 4 ในการจอดรับผู้โดยสารที่ HSR ด้วย จะได้ไม่มีข้อถกเถียงในอนาคต
  3. ฉช2 ทับเส้นทางหมวด 4 หลายเส้น เนื่องจากรถหมวด4 ผ่านห้างตะวันออกคอมเพล็กซ์เยอะ
  4. ฉช3 เห็นด้วยในการทำเส้นทางใหม่เป็นวงกลม
  5. สาย1 ไปเกตเวย์มีรถไม่ประจำทาง 30 ที่โรงงานจ้างเป็นประจำอยุ่แล้วปัจจุบันมีรถโรงงานรับส่ง300กว่าคัน รับคนงานจากที่ต่างๆมาส่งถึงหน้าโรงงาน และรถ30เหล่านี้จะไปทำหน้าที่แทนรถโดยสารประจำทาไม่ได้ สรุปคือเส้นทางใหม่ไปเกตเวย์ยกเลิกดีกว่า
  6. สาย2 ไปบางคล้า ปรับปรุงเส้นทางเดิมให้เข้าถึงHSR การปรับปรุงเส้นทางมีขั้นตอนคือให้ทางจังหวัดอนุมัติแล้วจึงนำเสนอคณะกรรมการกลาง
  7. สาย 3 ไปบ้านโพธิ์ คิดว่าผู้โดยสารเยอะเนื่องจากมีเป้าหมายไปที่บางปะกง มีตลาดใหญ่ แนะนำให้ปรับเส้นทางเดิมเข้า HSR
  8. เห็นด้วยกับการเชื่อม rest area เข้าสู่บางปะกง ถ้าออกแบบได้น่าจะทำให้สะดวกขึ้น

ภาพบรรยากาศการประชุม