สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00น.-10.00 น.ที่ปรึกษาได้เข้าพบขนส่งจังหวัดชลบุรี โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

  1. การนำเสนอเส้นทางใหม่ผู้ประกอบการมักจะไม่ยินยอมต้องดูว่าทับซ้อนมากน้อยแค่ไหน เส้นทางเดิมสามารถปรับปรุงได้ ต้องเจราจากับผู้ประกอบการว่าถ้าแยกช่วงจะโอเคไหม นำเสนอความคุ้มค่า ผลตอบแทนที่ได้จากการปรับปรุง
  2. ฝากประเด็นเรื่องการทับซ้อนเส้นทางที่พัทยา กระทบสหกรณ์รถแดง จะแก้ไขอย่างไร
  3. หากนำเสนอเส้นทางใหม่และมีข้อแม้ว่าจะรับ-ส่งผู้โดยสารเฉพาะจุดต้นทาง-ปลายทางหรือไม่จอดรถรับผู้โดยสารในช่วงที่ทับซ้อนจะไม่มีปัญหากับผู้ประกอบการ เพราะจะไม่มีเรื่องการแย่งลูกค้า
  4. รถประจำทางหมวด 3 มีขั้นตอนเยอะกว่ารถหมวด4 ต้องมีการบังคับติดตั้ง GPS ประกัน ผู้ประกอบการจะกังวลในส่วนนี้
  5. การนำเสนอแนวเส้นทางใหม่สามารถเสนอผ่านอำนาจคณะกรรมการจังหวัด ผู้ว่าฯเป็นประธาน ให้เหตุผลยึดเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการรายเดิมต้องไม่เดือดร้อน
  6. เห็นด้วยกับการให้EECเป็นผู้ดูแล จัดตั้งนิติบุคคล ขีดเส้นทางใหม่แล้วจึงหาผู้ประกอบการที่พร้อมจะลงทุนมาเข้าร่วม