สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่ปรึกษาได้เข้าพบขนส่งจังหวัดระยอง

ภาพบรรยากาศการประชุม