คณะทำงาน

บริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด

ที่อยู่ : 350 Thanapat Building Ramintra 20, แขวง ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
รับผิดชอบ : งานบริหารโครงการ จัดทำแผนแม่บท และการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นโครงการ

บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด

ที่อยู่ : 125 อาคาร เดอะปัณณ์ ชั้น 6 ถนน คลองลำเจียก แขวง นวมินทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
รับผิดชอบ : งานออกแบบด้านวิศวกรรม และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู่ : 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
รับผิดชอบ : การประมาณราคา การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน และการร่วมลงทุน

บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ที่อยู่ : 4125 ประดิษฐ์มนูธรรม, คลองจั่น, บางกะปิ, กรุงเทพมหานคร 10240
รับผิดชอบ : การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

บริษัท แพลนโปร จำกัด

ที่อยู่ : 335 บางรักพัฒนา, บางบัวทอง, นนทบุรี 11110
รับผิดชอบ : การสำรวจการเดินทางและแบบจำลองการเดินทาง

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด

ที่อยู่ : 1473/4 อาคารโชติจินดา ซอยพัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร10250
รับผิดชอบ : การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นด้านวิศวกรรม