สนข.ศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนา ระบบขนส่งสาธารณะ พื้นที่จังหวัด EEC เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก

ในวันนี้ 16 พ.ค.62 เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา มีนายนิรันดร์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบขนส่งจราจรในภูมิภาค สนข. พร้อมด้วยผู้แทนจากจังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดระยอง หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมการประชุมสัมมนากว่า 200 คน ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ช่อง 33 จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี ถือเป็นจังหวัดหนึ่ง ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในภูมิภาคอาเซียนทั้งในเชิงงบประมาณ และขนาดพื้นที่ รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาในเขตพื้นที่พัฒนาภาคตะวันออกด้วยการวางแผนลงทุน ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และการลงทุนขนาดใหญ่ของภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 4 โครงการหลัก ที่รัฐบาลเร่งรัดการก่อสร้างให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เร็วที่สุด 1 โครงการขยายท่ออากาศยานอู่ตะเภา 2 โครงการรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก เชื่อมต่อ 3 สนามบิน 3 โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือสัตหีบ และท่าเรือมาบตาพุด โครงการรถไฟทางคู่สายตะวันออกที่จะต่อไปถึงจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราดในอนาคตนอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาอื่นๆอีกหลายโครงการที่จะเกิดขึ้นตามมาในพื้นที่ 3 จังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

จึงส่งผลให้เมืองมีการเจริญเติบโตต่อไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการใช้ประโยชน์พื้นที่ สองข้างทางหนาแน่นซึ่งการเดินทางส่วนใหญ่ของประชาชน ในพื้นที่เป็นการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล เนื่องจากระบบการขนส่งสาธารณะที่ให้บริการในพื้นที่มีอยู่อย่างจำกัดอีกทั้งในการขนส่งสินค้า ยังคงพึ่งพาระบบการขนส่ง ทางถนนเป็นหลัก ในขณะที่ความสามารถของการรองรับของถนนมีอยู่อย่างจำกัด จึงทำให้เกิดปัญหาการจราจรคับคั่งและความแออัดในการสัญจร ในเขตเมืองและแหล่งอุตสาหกรรมต่างๆ

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/79944