ขอเชิญร่วมงานประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (จังหวัดชลบุรี)วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ขอเชิญร่วมงานประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี